Hlavní strana Projekce  Stavební práce Climatizer Plus tepelná a akustická izolace O firmě / Certifikáty Galerie Kontakty 

PROJEKCE
Jsme dodavatelem projektů v rozsahu dle požadavku investora – od studií, přes projekty pro územní řízení, pro vydání stavebního povolení, až po prováděcí projekty.
Projekty jsou zpracovány programem Allplan 2019 s možností vizualizace a fotorealistických výstupů a možností exportu ve všech běžných datových formátech.


Samozřejmostí je vyřízení všech formalit, vyjádření a vyřízení stavebního povolení a zastupování investora v celém stavebním řízení v případě jeho zájmu.
V případě zájmu provádíme i inženýring, stavební dozory, zprostředkování výběrového řízení a poradenství ve stavební problematice.
Orientační cenová hladina projektových prací pro běžný rodinný domek je   30.000,- až 50.000,- Kč Cenu Vašeho projektu Vám sdělíme při první konzultaci, na základě Vašich požadavků.
Běžný rodinný domek není možná nejšťastnější termín (běžný prací prášek…), ale vzhledem ke specifikům každé zakázky lze předběžnou cenu stanovit až po prvotním zadání a konzultaci. Cena je závislá na velikosti RD, na jeho konstrukci (počet podlaží, zastavěná plocha) rozsahu a počtu inž. sítí, počtu konzultací pro vypracování studie atd.
První schůzka a vytvoření cenové nabídky jsou samozřejmě nezávazné a zcela zdarma .

Výše uvedená cena zahrnuje : - zaměření a prohlídku pozemku
- vypracování studie

- projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení - dokumentace je zpracovaná jako realizační, ne pouze pro účely stavebního řízení

- autorizaci


Projektová dokumentace obvykle zahrnuje tyto části:
(samozřejmě je rozsah upravený podle typu objektu)
A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva


Textová část - stavební objekty Textová část - technika prostředí staveb bez NN
C Situace stavby

a situace širších vztahů

b koordinační situace
D Výkresová část


Pozemní (stavební) objekty

1. Půdorys základů

2. Půdorys 1.PP

3. Půdorys 1.NP

4. Půdorys 2.NP


5. Řez A-A

6. Řez B-B

7. Půdorys střechy

8. Výkres stropu 1.PP

9. Výkres stropu 1.NP

10. Výkres krovu

11. Pohledy


Technika prostředí staveb

12. Schema ZT - voda 1.PP

13. Schema ZT - odpady 1.PP

14. Schema ÚT 1.PP

15. Schema VZT - 1.NP


16. Schema ZT - voda 1.NP

17. Schema ZT - odpady 1.NP

18. Schema ÚT - 1.NP

19. Schema VZT - 1.NP

20. Schema ZT - voda 2.NP

21. Schema ZT - odpady 2.NP

22. Schema ÚT - 2.NP

23. Schema VZT - 2.NP


Inženýrské objekty

24. Vodovodní přípojka

25. Vodovodní přípojka - vzorový řez

26. Vsakování dešťových vod


27. Kanalizační přípojka

28. Kanalizační přípojka - vzorový řez

29. Kanalizační šachta - vzorový řez

30. Vyvážecí jímka


Silnoproudá eletrotechnika a bleskosvod


Slaboproudá elektrotechnika
E
Dokladová část


Vynětí ze ZPF a bilance ornice

1 Textová část

2. Situace skrývky ornice a vynětí ze ZPF

3. Vyjmutí z půdního fondu - výpočetKomunikační napojení

1
Textová část

2.
Sjezd - rozhledové poměry

3.
Napojení na komunikaci - řez

4.
Napojení na komunikaci - půdorys


Další součásti PD jsou zpracovány (vynechány) v závislosti na požadavku investora.
PD je standardně dodávána v pěti paré (opět v závislosti na požadavku investora).


Vyřízení stavebního povolení, resp. podklady které zajišťujeme:
 
Práce - inženýrink
Katastrální úřad - výpis z LV
Katastrální úřad - informace o sousedních pozemcích
Katastrální úřad - snímek pozemkové mapy
Statické výpočty
Vytyčovací náčrt - Geodeti
Projektová dokumentace - plyn
Projektová dokumentace - elektro
Projektová dokumentace ČOV
Vyřízení stavebního povolení na ČOV
Ostatní dílčí projekty ( vytápění, VZT...) 
Požární zpráva
Radonový průzkum
Hluková studie
Průkaz energetické náročnosti stavby
    Vyjádření zúčastněných orgánů:
Okresní hygienická stanice
Hasičský záchranný sbor
MěÚ - odbor dopravy - souhlas s napojením na komunikaci
Policie ČR - napojení vjezdu na komunikaci
Vyjádření E-ON - elektřina - existence sítí
Vyjádření E-ON - elektřina - podmínky připojení a smlouva o odběru
Vyjádření TS - existence sítí VO
Vyjádření Telefonica O2 k existenci sítí
Vyjádření Telefonica O2 k napojení
Vyjádření správce vodovodu a kanalizace k napojení
Vyjádření E-ON - plyn - existence sítí
Vyjádření E-ON - plyn - podmínky připojení
Mě Ú - odbor památkové péče
MěÚ-odbor výstavby - územní rozhodnutí
MěÚ- odbor výstavby - vydání stav.povolení nebo souhlasu

Cena vyřízení stavebního povolení, resp. všech náležitostí, které jsou k jeho vydání potřebné je opět pohyblivá v závislosti od umístění a typu stavby
a od požadavků místně oříslušného stavebního úřadu. Při první konzultaci Vám předběžnou cenu těchto nákladů samozřejmě sdělíme .

 
Některé projekty z naší kanceláře : u novějších najdete i obrázky - animace (pro zvětšení rozklikněte)
animace a fotografie jsou i ve složce Galerie-projekce
Datum
Název

Obrázek


2022 Stavební úpravy RD č.p. 53 v Pavlově

RD na p.č. 2115/20 v Nové Cerekvi

Keňa - základní škola RAEL
RD na p.č. 400/23 v Červené Řečici

RD na p.č. 2115/20 v Nové Cerekvi

Stavební úpravy RD č.p. 14 Brná

Celkové stavební úpravy RD č.p. 54 Nová Buková2021 Půdní vestavba č.p. 816 v Pelhřimově

Keňa - kavárna a knihovna RAELRD na p.č. 400/29 v Červené Řečici


RD na p.č. 154 ve Speřicích

RD na p.č. 555/8 v Horních Dubenkách

RD na p.č. 1235 ve Vyskytné

RD na p.č. 1 ve Speřicích

RD na p.č. 17/1 v Útěchovicích

RD na p.č. 86/26 ve Skrýšově

RD na p.č. 2115/22 a 2115/23 v Nové Cerekvi

RD na p.č. 761/39 v Košeticích
2020 Půdní vestavba Částkovice 21

Přístavba RD č.p. 35 v Milenovicích

RD na p.č. 803 v DehtáříchPřístavba stání pro měření emisí STK Pelhřimov

RD na p.č. 857/38 v Horní Vsi


RD na p.č. 13836 v Myslotíně

RD na p.č. 105/24 ve Zdibech

2019 RD nap.č.44/1 v KrasíkovicíchRD na p.č.2153/21 v Chyšné

RD nap.č.118/2 v Olešné
Garáž na p.č. 2478/135 v Horní Cerekvi

RD na p.č.259/4 v Hodějovicích

RD na p.č.2480/85 v Horní Cerekvi

RD na p.č.46/5 v Jiříně
RD na p.č.758/8 v Košeticích
RD na p.č. 1062/1 Proseč pod Křemešníkem

Stavební úpravy prodejny č.p. 67 v Horní Cerekvi

RD na p.č. 400/3 ve Služátkách

Víceúčelové zařízení Čakovice - Hasiči

RD na p.č. 56/3 v Plevnici

Stavební úpravy č.p. 1472 v Pelhřimově

RD na p.č. 428/10 v Radětíně
2018 RD na p.č. 1647/18 ve Vokově

Přístavba kanceláří a stavební úpravy č.p.816 v Pelhřimově

RD na p.č. 1906/102 v Červené Řečici
Bazén u RD č.p. 2288 v Pelhřimově


RD na p.č. 750/28 v Sazené 

Studie půdní vestavby Vystrkov 104RD na p.č. 1931/9 v Ústrašíně 

Přístavba terasy u víceúčelového objektu občancké vybavenosti v Nemojově

Stavební úpravy RD č.p. 32 v Arneštovicích
RD na p.č. 497/1 v Tuchoměřicích
Sklad u RD č.p. 11 v Kletečné
2017 RD na p.č. 1630/73 v Pelhřimově


RD na p.č. 82/1 ve Vřesníku


RD na p.č. 3099 / 69 v Pelhřimově


RD na p.č. 409/2 v Červené Řečici


RD na p.č. 1524/3 v Dalkovicích


RD na p.č. 326/10 v Pelhřimově

2016  Půdní vestavba č.p. 30 v Zajíčkově


RD na p.č. 218/30 v Lukavci


Rodinný dům na p.č. 72 v Janovicích


Rodinný dům na p.č. 2480/86 v Horní Cerekvi


Rodinný dům na p.č. 811 ve Svépravicích


Rodinný dům na p.č. 529/87 v Bácovicích


Rodinný dům na p.č. 2274/14 v Humpolci


Rodinný dům na p.č. 400/2 v Hněvkovicích


Rodinný dům na p.č. 381 v Nové Cerekvi

2015 Rodinný dům na p.č. 86 a 491 v Mladých Bříštích


Rodinný dům manželů Voskových Brno – Bohunice


Rodinný dům na p.č. 577/6  v Bácovicích


Rodinný dům na p.č. 107/19 v Červené Řečici


Stavební úpravy a rozšíření – garáže Minská100Rodinný dům na p.č. 222 ve Vřesníku


Rodinný dům na p.č. 363/12 v Bašti
2014 Rodinný dům na p.č. 1118/2 a 1119/2  v Kamenici nad Lipou

Zahrádkářská chata – Turovka


Mlýn Hodějovice - restaurace - změna stavby


Rodinný dům na p.č. 102 / 86 ve Vysokém Újezdě
2013 RD na p.č. 102/3 v Proseči Obořišti

Stavební úpravy RD č.p. 26 Proseč Obořiště

RD na p.č. 1033 v Častkovicích

Rodinný dům na p.č. 1676/11, 1676/19 a 1676/41 v Žirovnici

RD na p.č. 210/6 ve Chvojnově
2012 Multifunkční objekt Obecního úřadu ve Stříteži pod Křemešníkem - Obec Střítež p.Křem.

Stavební úpravy rodinného domu č.p. 149 Vydří Most - KvildaRodinný dům na p.č. 1994/2 v Horní CerekviRekreační chata RybníkyRodinný dům na p.č. 1994/2 v Nové Vsi Pod Pleší
Rodinný dům na p.č. 2348/215 a 2348/16 v Pelhřimově

Rodinný dům na p.č. 1676/11 a 1676/11 v Žirovnici

Rodinný dům na p.č. 2455/7 a 2455/8 v Horní Cerekvi
Rodinný dům na p.č. 1906/12 v Červené Řečici

Garáž na p.č. 1994/2 v Horní Cerekvi
2011 Rodinný dům na p.č. 149/59 v Ondřejově

Studie vestavby půdního bytu v Dubovicích
Rodinný dům na p.č. 427/37 Velký Rybník

Stavební úpravy č.p. 62 v Kletečné se vznikem nové bytové jednotky

Aerodinamický tunel J.S.C.

RD na p.č. 207/3 Červená Řečice

Mlýn Hodějovice - změna


RD č.p.7 ve Skrýšově stav.úpravy a přístavba nové bytové jednotkyRD na p.č. 259/32 a dvojgaráž na p.č. 259/32 a 290/7 Libkova Voda
2010 Demolice původního a novostavba RD na p.č.72 v Jemníkách
Demolice původního a novostavba RD na p.č. 1644/1 v PelhřimověRodinný dům a garáž na p.č. 922/9 v Rynárci

Rodinný dům na p.č. 1293/6 ve Zbilidech

Rodinný dům na p.č. 505 v Sazené


Stavební úpravy hosp.objektu a přístavba přístřešku u RD v Lešově č.p.9

Sklad nářadí na p.č. 53 v Dobré Vodě u Pacova

Stav.úpravy, přístavba a nástavba druhého bytu Vodná č.p. 53Sklad nářadí a dílna u RD č.p. 100 ve Starém Pelhřimově

Stavební úpravy a nástavba druhého bytu RD Ústrašín č.p. 70

RD manželů Charvátových na p.č. 2348/130 v PelhřimověStav.úpravy, nástavba a změna způs.užívání č.p. 207 v Pelhřimově

2009 Rodinný dům na p.č. 2348/137 v Pelhřimově


Stavební úpravy a nástavba druhého bytu v RD Svépravice č.p. 2Rodinný dům na p.č. 911/2 v Pelhřimově

Studie rekonstrukce bytu v č.p.72
Rodinný dům na p.č. 290/10 Libkova Voda


Rodinný dům na p.č. 290/7 a 290/8 Libkova Voda

Rodinný dům na p.č. 33/1 v Putimově


Multifunkční objekt J.S.C v Pelhřimově

Rodinný dům na p.č. 552/9 v Čejově

Stavební úpravy RD č.p.86 v Horní Vsi
Stavební úpravy RD, garáž a sklep č.p. 441 v Horní Cerekvi

RD manželů Daňkových na p.č. 2348/143 a 2350/5 v Pelhřimově

Zámečnická dílna na p.č. 2405/132 v Pelhřimově

Bar „Raketa“ Kralertova č.p. 90 v Pelhřimově


2008 Rodinný dům na p.č. 535/2 v BatelověRodinný dům na p.č. 1614/6 ve Vokově

Rodinný dům na p.č. 1140/16 v ÚstrašíněRekreační objekt Kociánka Černov č.p.29


Stavební úpravy RD č.p. 48 v ŽelivěRodinný dům na p.č. 622/3  v BácovicíchRD manželů Příhodových na p.č. 85/30 v ZajíčkověHospodářské příslušenství k užívání zahrady na p.č.455/3 v ŽelivěRodinný dům na p.č. 54/3  v Sázavě pod KřemešníkemRodinný dům na p.č. 85/35 v ZajíčkověRodinný dům na p.č. 552/10 v ČejověRD na p.č. 871/7 v Tehově u Říčan


2007 Rodinný dům na p.č. 884/5 v RynárciRodinný dům manželů Macháčkových v PelhřimověProdejna textilu Poděbradova 19Rodinný dům a dílna na p.č. 3/1  ve Vyskytné nad JihlavouStavební úpravy Školní č. p. 59 PelhřimovRodinný dům manželů Beranových na p.č.109/5 VystrkovBazén u RD č.p. 703 v ŽirovniciRodinný dům s truhlárnou v MoravčiZázemí pro zájmový chov na p.č. 429 v k.ú. Záhoří


2006 Rodinný dům na p.č. 666 v ÚstrašíněSportbar Poděbradova 19Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 724 v PelhřimověRodinný dům manželů Samkových v ÚstrašíněRodinný dům na p.č. 1293 ve VláseniciRodinný dům na p.č. 189 a 190 v Libkové Vodě

Rodinný dům manželů Koutkových v KojčicíchRodinný dům manželů Dolejšových ve Starém PelhřimověZahrádkářská chata Sázava pod Křemešníkem


2005 Rekreační chata v TurovceRodinný dům v Ústrašíně  na p.č. 653/21 a 653/22Stavební úpravy RD manželů Kobernových v OnšověRD manželů Honzlových na Polním dvoře v PelhřimověRodinný dům manželů Bílých v OlešnéStudentská ubytovna v BrněStav.úpravy rekreačního objektu ChválkovRodinný dům manželů Schrötterových ve VodnéRodinný dům na p.č. 38 ve Vlásenici - DrbohlavechRodinný dům manželů Kršiakových v Ústrašíně


2004 Přístavba požární zbrojnice v ZáhoříRodinný dům na p.č. 1140 / 6,7 v ÚstrašíněStavební úpravy vstupu a nákladové rampy-J.S.C.Půdní vestavba Polesí 18Přístavba dílny MontannaRD manželů Málkových v LipencíchRD v Proseči pod KřemešníkemRD manž. Poláchových ve Vrbové LhotěRD manž.Jánových v KejžliciRD na p.č. 149/53 v OndřejověRD v Kojčicích


2003 RD manž.Samkových ve Starém PelhřimověPůdní vestavba čp. Počátky 28RD manž. Vašákových ve VystrkověStav. úpravy garáže k Avii 169RD na pč. 4/1 ve St. PelhřimověVestavba bytu U prostředního mlýnaRD Manž. Bulantových v RynárciPřístavba vstupu a podkroví čp. 776 ZahradníStav.úpravy a přístavba ČakoviceStav. úpravy a přístavba vstupu – České BudějovicePůdní vestavba Častkovice 21


2002 Stavební úpravy domu čp. 410RD na pč. 4 v Dobré VoděStav. úpravy RD v Babčicích čp. 10Přístavba a nástavba RDRekonstrukce garáže v Jiřících na RDStav. úpravy čp. 25 v ArneštovicíchSklad zbraní na střelnici v PelhřimověPůdní vestavba Minská čp. 100


2001 RD s truhlárnou v Proseči pod KřemešníkemGaráž K Avii 169Truhlárna v Bácovicích


2000 Oprava střechy čp. 32 v Sázavě pod KřemešníkemStav. úpravy části stodoly na garáž v PutimověRD manž. Hannových v Kamenici n.LipouStav. úpravy čp. 25 ArneštoviceGaráž a dílna v PutimověStav.úpravy RD Hrnčířská 889Dílna pro drobné truhlářské práce ŽirovRybník a sádka SlužátkyProdejna ND a motopříslušenství v Olešné 39Přístavba RD čp. 534,535 v PelhřimověStav. úpravy RD Rynárecká 686


1999 RD manž. Wastlových v PutimověRD Manželů Šebestových v OlešnéGaráž na p.č. 890 v PelhřimověRD manž. Martínkových v BácovicíchPřístavba RD Komorovice č.p.12Nástavba RD Dobiášova 1352RD manž. Černých na p.č. 2050/38 v PelhřimověRD manž. Polákových v Lukách nad JihlavouRD manž. Svobodových v Humpolci


1998 Přístavba RD Dušejov čp. 106Stav. úpravy Majakovského č. 8 v JihlavěRD manž.Marešových v Proseči p. Křemeš.Rekonstrukce RD čp. 501 v PelhřimověRD manželů Kubíkových ve ST. PelhřimověRozšíření sodovkárny v KomorovicíchVíceúčelová přístavba ExcarGaráž VystrkovMotorest  se 2 byty VystrkovSklad strojů a nářadí SlužátkyRekreační chataOprava a rekonstrukce hostince ČížkovRozšíření prodejny Vyskytná čp. 53Dílna na pč. 2583 Vodná


1997 Rekonstrukce hostince a přístavba terasy ČížkovOkrasná nádrž na pč. 641/6 OlešnáRekreační chata na pč.47/9 MiloticePřístavba RD Myslotín 24


1996 Studie – přístavba motorestu Velký RybníkJSC servis – dílna PelhřimovPřístavba sociálu a kanceláří Honex


1995 Přístavba části domu čp. 11 Putimov 

Několik obrázků k jednotlivým oborům - podívejte se Fotky - projekce


Hlavní strana Projekce  Stavební práce Climatizer Plus tepelná a akustická izolace O firmě / Certifikáty Galerie Kontakty